IZJAVA O ZASEBNOSTI // SPLOŠNO JATA EMONA D.O.O.

 

1. ČLEN – SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila se nanašajo na spletne obrazce za prenos vsebin na spletni strani www.enemon.si in določajo način izvedbe aktivnosti (v nadaljevanju aktivnost). Upravljalec spletne strani, vsebin, obrazcev in podatkov, ki se v okviru spletne strani zajemajo, je Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Sodelovanje v komunikacijskih in marketinških akcijah je brezplačno.

2. ČLEN – VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v aktivnosti udeleženec dovoli in privoli, da organizator hrani osebne podatke udeleženca, jih varuje, obdeluje ter uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1 ) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009). Podatke uporablja Jata Emona d.o.o. za namene tržne komunikacije, kot na primer za oglaševanje in tržne raziskave, prodajne akcije, pošiljanje reklamnega gradiva, obveščanje in anketiranje.

Udeleženci v aktivnosti soglašajo, da Jata Emona d.o.o. kot lastnik zbirke podatkov vodi, vzdržuje, hrani, obdeluje, dodeluje, združuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007).

Zbrani osebni podatki se lahko uporabljajo za namene obveščanja o aktivnosti, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v petnajstih dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e pošti (info@enemon.si) ali pisno na naslov pokrovitelja (Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija).

Promocijska sporočila, ki jih udeležencu posreduje Jata Emona d.o.o. niso plačljiva.

3. ČLEN – REKLAMACIJE

Vse morebitne reklamacije v zvezi z aktivnostjo lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@enemon.si. Jata Emona d.o.o., lahko v vsakem trenutku spremeni pravila in pogoje aktivnosti, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih svoje udeležence obvešča na mestih, kjer so objavljena pravila in pogoji za aktivnosti. Prav tako lahko Jata Emona d.o.o. v primeru objektivnih zunanjih okoliščin prekliče aktivnost.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradami lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@enemon.si.

Jata Emona d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije glede prejetih nagrad, razen tistih, ki so obvezne po zakonu.

4. ČLEN – IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Jata Emona d.o.o. ni odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se štejejo za neveljavne.

5. ČLEN – KONČNE DOLOČBE

Udeležencem svetujemo, da si pravila in pogoje natisnejo in jih shranijo na varnem. Ljubljana, 3.5.2016 Jata Emona, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, www.enemon.si.

x