NAGRADNA IGRA ob 40. obletnici programa Enemon
(v nadaljevanju: »pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri«)

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator in izvajalec nagradne igre ‘NAGRADNA IGRA ob 40. obletnici programa Enemon’ (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV SI 37638343 (v nadaljevanju: »organizator«).

 1. POSREDOVANJE PODATKOV

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@enemon.si. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana z Meta Platforms kot podjetjem.

 1. PRIVOLITEV

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi v celoti seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi v celoti strinjajo.

 1. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Enemon (Enemon Slim, Hemoemon, Dermoemon, Braunemon, Laxemon), ki jih proizvaja in trži Jata Emona d.o.o., Ljubljana, v drogerijah družbe Engrotuš d.o.o. – Tuš drogerije po vsej Sloveniji, megamarketih Interspar družbe Spar Slovenija d.o.o.(v nadaljevanju: ISP) – ISP Citypark Ljubljana, ISP Citycenter Celje, ISP Vič, ISP Maribor – Europark, ISP Park Center Koper, ISP Velenje – Šalek, ISP Murska Sobota – BTC, ISP Kranj – Qlandia, ISP Nova gorica – Qlandia, ISP Ptuj – Qlandia, ISP Maribor – Qlandia, ISP Novo mesto – Qlandia; poslovalnicah družbe Tosama d.o.o. – Tosama bela štacunca Vir, Tosama bela štacunca Celje, Tosama bela štacunca Koper, Tosama bela štacunca Izola, Tosama bela štacunca Maribor, Tosama bela štacunca Ljubljana; poslovalnicah družbe Biotopic, d.o.o. – Biotopic Vič Ljubljana, Biotopic City Center Celje, Biotopic Prešernova Celje, poslovalnici družbe Trgovina Sončnica d.o.o. – Sončnica Trgovina za zdravo življenje Murska Sobota in določenih lekarnah – Lekarna Center Celje JZ CL, CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod, Lekarna Dobrna JZ CL , CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod, Lekarna KTC Slovenj Gradec, KOROŠKA LEKARNA, Lekarna Trbovlje JZ ZL, Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Hrastnik JZ ZL , Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Zagorje JZ ZL , Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Lekos Sevnica, LEKOS d.o.o. Sevnica, Lekarna Planina pri Sevnici, LEKARNA SEVNICA, Lekarna Turnišče Murska Sobota,POMURSKE LEKARNE, Lekarniška podružnica Dobrovnik Murska Sobota, POMURSKE LEKARNE, Lekarna Budina Ptuj, LEKARNE PTUJ, Lekarna Dobrova, MATIJA CENTRIH – LEKARNA DOBROVA, Lekarna Žužemberk, MOJA LEKARNA d.o.o., Lekarna Špringer Gornja Radgona, LEKARNA ŠPRINGER, JANEZ ŠPRINGER, MAG. FARM., SPEC., na področju Republike Slovenije.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 16. 11. 2022 do vključno 16. 12. 2022 do 23:59. V ponedeljek 19. 12. 2022 bo izvedeno žrebanje, nagrajenci bodo razglašeni na enemon.si/nagradna-igra-40let. 

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 18 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš, skrbnik oz. zakoniti zastopnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre. V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (bodisi, da lažno prikaže, da je podana s strani zakonitega zastopnika ali lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator in izvajalec ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri. V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@enemon.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri v času trajanja nagradne igre se lahko sodeluje na dva (2) načina, in sicer:

 • S sodelovanjem z registracijo številke računa nakupa: Na spletni strani enemon.si/nagradna-igra-40let najkasneje do 16. 12. 2022 do 23:59 vpišite svoje osebne podatke in registrirajte številko račun nakupa za vsaj enega od izdelkov blagovne znamke Enemon (Enemon Slim, Enemon Diabetes, Vitamin D3, Hemoemon, Dermoemon, Braunemon, Laxemon, Bariemon), ki jih proizvaja in trži Jata Emona d.o.o., Ljubljana, v drogerijah družbe Engrotuš d.o.o. – Tuš drogerije po vsej Sloveniji, megamarketih Interspar družbe Spar Slovenija d.o.o.(v nadaljevanju: ISP) – ISP Citypark Ljubljana, ISP Citycenter Celje, ISP Vič, ISP Maribor – Europark, ISP Park Center Koper, ISP Velenje – Šalek, ISP Murska Sobota – BTC, ISP Kranj – Qlandia, ISP Nova gorica – Qlandia, ISP Ptuj – Qlandia, ISP Maribor – Qlandia, ISP Novo mesto – Qlandia; poslovalnicah družbe Tosama d.o.o. – Tosama bela štacunca Vir, Tosama bela štacunca Celje, Tosama bela štacunca Koper, Tosama bela štacunca Izola, Tosama bela štacunca Maribor, Tosama bela štacunca Ljubljana; poslovalnicah družbe Biotopic, d.o.o. – Biotopic Vič Ljubljana, Biotopic City Center Celje, Biotopic Prešernova Celje, poslovalnici družbe Trgovina Sončnica d.o.o. – Sončnica Trgovina za zdravo življenje Murska Sobota in določenih lekarnah – Lekarna Center Celje JZ CL, CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod, Lekarna Dobrna JZ CL , CELJSKE LEKARNE Javni lekarniški zavod, Lekarna KTC Slovenj Gradec, KOROŠKA LEKARNA, Lekarna Trbovlje JZ ZL, Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Hrastnik JZ ZL , Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Zagorje JZ ZL , Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Lekos Sevnica, LEKOS d.o.o. Sevnica, Lekarna Planina pri Sevnici, LEKARNA SEVNICA, Lekarna Turnišče Murska Sobota,POMURSKE LEKARNE, Lekarniška podružnica Dobrovnik Murska Sobota, POMURSKE LEKARNE, Lekarna Budina Ptuj, LEKARNE PTUJ, Lekarna Dobrova, MATIJA CENTRIH – LEKARNA DOBROVA, Lekarna Žužemberk, MOJA LEKARNA d.o.o., Lekarna Špringer Gornja Radgona, LEKARNA ŠPRINGER, JANEZ ŠPRINGER, MAG. FARM., SPEC., na področju Republike Slovenije. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo po spletu registriral račun z določeno številko.
 • S sodelovanjem z odgovorom na nagradno vprašanje: Na spletni strani enemon.si/nagradna-igra-40let najkasneje do 16. 12. 2022 do 23:59 vpišite svoje osebne podatke in izberete pravilni odgovor. Udeleženec v času trajanja nagradne igre na spletnem naslovu enemon.si/nagradna-igra-40let odgovori na nagradno vprašanje »Kateri je najstarejši Enemon izdelek? »a) nadomestni obrok SLIM&FIT, b) prehransko dopolnilo Braunemon, c) prehransko dopolnilo Laxemon« in obenem v spletni obrazec vpiše svoje podatke (ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov in davčno številko). S klikom na »Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre« in »Pošlji« udeleženec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na enemon.si/nagradna-igra-40let. Vsi pravilni in pravočasno poslani odgovori bodo vključeni v žrebanje. V primeru sodelovanja z odgovorom na nagradno vprašanje je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v trajanju nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik ter drugi načini zlorabe, ki jih kot takšne določi organizator nagradne igre.

V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Število sodelovanj v nagradni igri z nakupom (način z registracijo številke računa nakupa) ni omejeno. Način sodelovanja z odgovorom na nagradno vprašanje je omejeno na enkrat (1x) trajanju nagradne igre.

Udeleženec je lahko, kljub večkratnem sodelovanju z registracijo večih nakupov, izžreban samo enkrat.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Izbor treh (3) nagrajencev se opravi z naključnim žrebom v prostorih organizatorja. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Enemon na povezavi enemon.si/nagradna-igra-40let. Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Natalije Petkovšek in Silvije Korpes Bec dne 19.12.2022 naključno izžrebala tri (3) nagrajence oziroma nagrajenke. Prejemnike nagrade se izžreba izmed vseh sodelujočih udeležencev, z naključnim algoritmom. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani obeh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. NAGRADE

V nagradnem skladu so tri (3) nagrade – 3 x darilni kupon za spletno trgovino Enemon https://enemon.si/trgovina/; z dobroimetjem v vrednosti 100 eur. Skupna vrednost nagradnega sklada je 300 EUR z DDV. Zgoraj navedeni nagradni sklad bo podeljen v okviru enega zaključnega žrebanja. Nagrade presegajo obdavčene vrednosti. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Nagrada je odposlana v roku 30 dni od prejema podatkov za dostavo nagrade s strani nagrajenca, po pošti.

 1. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 7. točki,

– je bil izbran v skladu s temi pravili,

– je podal svoj naslov in ostale potrebne podatke, da se mu nagrada lahko pošlje (ime, priimek, telefonsko številko in elektronski naslov in davčno številko).

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci v roku do deset (10) dni po opravljenem žrebanju obveščeni na povezavi enemon.si/nagradna-igra-40let. V primeru, da se nagrajenec v roku pet (5) dni od prejema obvestila o nagradi ne javi na elektronski naslov info@enemon.si, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka podeljevanja nagrad, o čemer se prejemnike nagrad obvesti preko spletne strani enemon.si/nagradna-igra-40let. Stroške dostave nagrad darilnih bonov krije organizator. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Nagradni sklad zajema tri (3) nagrade, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, zato so nagrajenci dolžni sporočiti svoje davčne številke organizatorju.

 1. IZKJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več identitetami). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV UDELEŽENCA

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte, da bo nagrada sploh lahko poslana. V kolikor nagrajenec tega podatke ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi pri organizatorju dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi pri organizatorju in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne pošljejo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@enemon.si, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani Enemon na povezavi enemon.si/pravila-nagradne-igre-40-let. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Enemon na povezavi enemon.si/nagradna-igra-40let.

 

Objavljeno, 16. 11. 2022 v Ljubljani