zdrav obrok z jabolkom

Hujšanje in nadzor nad telesno težo

Energijska bilanca

Energijska bilanca opisuje ravnotežje med zaužito energijo in njeno porabo. Energijo lahko opredelimo kot sposobnost sistema, da opravi neko delo – lahko je v obliki svetlobe, kemijske, mehanske, električne energije ali v obliki toplote. Prvi termodinamski zakon pa pravi, da energija ne more nastati iz nič in prav tako ne more izginiti, vedno se lahko zgolj pretvori iz ene oblike v drugo. Kemijska oblika energije v hrani, ki jo zaužije posameznik, je namenjena opravljanju različnih vrst dela (sinteza makromolekul, mišično krčenje ali obliki električne energije za ohranjanje številnih ionskih gradientov med membranami). Energijska bilanca je opisana z enačbo:

Zaužita energija = porabljena energija + ∆ energijske zaloge

Torej, če se energijske zaloge v telesu ne spreminjajo (∆ energijske zaloge = 0) mora biti poraba energije enaka zaužiti energiji. V tem primeru lahko trdimo, da je posameznik v stanju uravnotežene energijske bilance.

V kolikor sta poraba in zaužita energija v neravnotežju, bo zagotovo prišlo do spremembe energijskih zalog. Negativna energijska bilanca vodi v izgubo telesnih zalog in s tem telesne teže, medtem ko pozitivna energijska bilanca vodi v povečanje telesnih zalog in s tem povišanje telesne teže.

Več informacij o hujšanju: Pogosto uporabljene metode za hujšanje, 7 osnovnih nasvetov za zdravo hujšanje in Hujšanje se ustavi. Članki o hujšanju.

x