zdrav obrok z jabolkom

Prehranska piramida

Prehranska piramida je shematski prikaz zdravega načina prehranjevanja. Prvi so jo leta 1992 oblikovali Američani (USDA) in postavili izdelke iz žit, ki predstavljajo ogljikohidratna živila, v temelje same piramide. V drugo nadstropje so uvrstili sadje in zelenjavo, ki sta pomemben vir prehranske vlaknine, vitaminov in mineralov. V tretjem nadstropju so zbrana še živila živalskega izvora, in sicer meso in mesnine na eni strani ter mleko in mlečni izdelki na drugi strani. V sam vrh piramide so umestili živila, ki vsebujejo veliko maščob in sladkorja, ter jih je treba uživati najbolj poredko.

pyramid_1992[1]

 

Piramido so leta 2005 obrnili na bok in dodali stopnice, ki ponazarjajo pomen fizične aktivnosti pri zdravem načinu življenja. Skupine živil so ostale v enakem razmerju, količina zaužitih živil pa je odvisna od stopnje fizične aktivnosti.

 

pyramid_2005[1]

 

Najnovejšo alternativo piramide je leta 2011 predstavila Harvardska univerza s predlogom modificirane prehranske piramide, ki skupine živil še bolj razdrobi in jih postavlja v piramido malo drugače, vendar je v grobem še vedno zavezana istim osnovam kot predhodne sheme. Za poenostavitev so namesto prehranske piramide predlagali enostavnejši prehranski krožnik – malo drugačen shematski prikaz, ki določa količino zaužitih hranil.

 

pyramid_2011[1]

 

x